Често задавани въпроси

Въпрос: Аз като счетоводител администратор на лични данни ли съм или обработващ?

Отговор: По отношение на данните на Вашите служители сте администратор. По отношение на личните данни, които са Ви предоставени от Вашите клиенти сте обработващ.

 

Въпрос: Трябва ли да искам съгласие, за да обработвам личните данни на своите служители за целите на изпълнение на трудовите ни правоотношения?

Отговор: Не, в тази връзка ще изпълнявате свое задължение по договор и това ще бъде законовото основание за обработването на лични данни.

 

Въпрос: Служител идва при мен и иска да изтрия трудовото му досие, но аз имам задължение по закон да го пазя в тази връзка. Какво да правя?

Отговор: Вие имате законово основание да пазите трудовите досиета на служителите 50 години. Едно от законовите основания за обработване на лични данни е изпълнение на задължения, които са Ви вменени със закон. В този случай трябва да откажете, като обосновете, че Законът за счетоводството изисква да пазите трудовите досиета 50 години.

 

Въпрос: Имам лични данни, които са ми предоставени във връзка с договори, които след това са прекратени и нямам основание да ги обработвам. Но аз по никакъв начин не ги обработвам, тъй като само ги пазя на хартия. Трябва ли да ги изтрия?

Отговор: Да, съхранението на лични данни е операция по обработване, т.е. ако Вие нямате законово основание да пазите тези лични данни трябва да ги изтриете.

 

Въпрос: Мога ли да пазя CV-та на кандидатствали при мен хора за работа след като е приключил процесът по подбор?

Отговор: Не, трябва да ги унищожите или изтриете. Кандидатите за работа са Ви предоставили техните CV-та с очакването за сключване на трудов договор. Щом този трудов договор не се е осъществил, Вие нямате право да ги съхранявате след като е приключил процесът по подбор.

 

Въпрос: За всичко ли трябва да искам съгласие?

Отговор: Категорично не! Много е важно да се знаят законовите основания за обработване на лични данни по чл. 6 от Регламента. Работната група по чл. 29 съветва да прибягвате към съгласие в най-краен случай, тъй като то може да бъде оттегляно по всяко време.

 

Въпрос: Ако не мога да съхранявам лични карти, как да се убедя, че лицето, което ми дава своите данни, ги дава коректно?

Отговор: Вие може да искате личната карта, но единствено за сверяване на данните с тези, които са посочено от лицето. Нямате право да я сканирате, ксерокопирате и съхранявате, нито на физически носител, нито онлайн.