Новини

Национален семинар

08.05.2018 г. – „Джи Ди Пи Мениджмънт“ ООД взе участие в националния семинар на тема „Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни“, организиран от „АПИС Европа“ АД, със съдействието на „ЪРНСТ и ЯНГ България“, СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНИЯТ БАНКОВ ИНСТИТУТ. Разгледани бяха множество теми, засягащи дейността на счетоводителите и одиторите, като екипът на „Джи Ди Пи Мениджмънт“ ООД се радваше на голям интерес от страна на аудиториията и отговаряше активно на зададените въпроси през почивката.