Новини

Oбщественото обсъждане

30.04.2018 г. – Започва общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни – След дълго очакване КЗЛД излезе със законопроект за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за личните данни. Много от въпросите, които бяха все още неуредени и създаваха много въпроси, ще бъдат уредени с новия Закон за защита на личните данни. За съобщението на Комисията по защита на личните данни натиснете тук

За текста на Законопроекта, натиснете тук.

За мотивите към Законопроекта, натиснете тук.

За предварителната частична оценка натиснете тук.

За Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Администрацията на министерския съвет натиснете тук.