Новини

Неправомерно използване на „бисквитки“ и възможните последици от неправомерното им използване

Срещу Oracle и Salesforce е заведен колективния иск от The Privacy Collective. Причината за завеждането на колективния иск срещу тях е съществено нарушение на Общия регламент за защита на личните данни като до него се стига посредством кражба на потребителски данни чрез бисквитки.

Нарушението е извършено чрез процес, наречен „наддаване в реално време“, който всъщност представлява „скрит аукцион“, в който се предлагат за продажба потребителски профили. Потребителските данни се извличат, когато потребител посети определена интернет страница и в това време рекламни компании „поставят бисквитки“ в устройството, от което се посещава интернет страницата и по този начин се наблюдава и следи поведението на потребителя в интернет.

В иска се посочва, че двете компании събират данни за потребителите без тяхното съгласие или знание. Регламентът за защита на личните данни влезе в сила на 25 май 2018 г. и от този момент компаниите трябва да изискват информирано съгласие на потребителите от всички европейски държави за събиране и обработване на личните им данни чрез „бискивитки“ или други технологии.

Ако искът бъде уважен обезщетението за вреди може да надхвърли 10 милиарда. Това е най-големият колективен иск завеждан в Холандия за нарушаване на Общия регламент за защита на личните данни. Ето защо е важно всяка компания да обърне внимание на използваните от тях бисквитки. Този проблем ще  тепърва предстои да става все по-актуален.

Линк към статията: https://www.euronews.com/2020/08/14/major-tech-corporations-face-multi-billion-euro-cases-for-alleged-gdpr-breaches